Eikpunt

‘Eikpunt’ verwijst naar het hebben van een ijkpunt van waaruit je leeft en werkt, wat is voor jou belangrijk, waar draait het om bij de organisatie, wat is de kern? De Eik staat voor leven, voor kracht en diepgeworteld zijn. Synoniem voor ijkpunt is graadmeter of referentiepunt. Hoe helderder dat is, des te makkelijker wordt de richting bepaald en neemt de besluitvaardigheid toe.

Heleen Fluitman

In 1985 ben ik mijn werkende leven gestart als begeleider van werkloze jongeren. Daarna ben ik in het MBO-onderwijs terecht gekomen en kreeg ik meer en meer interesse in het opleiden en begeleiden van mensen, zowel individueel als in team- en groepsverband. In 2002 ben ik mijn eigen praktijk gestart, eerst naast een dienstverband en vanaf 2013 fulltime.

Het leven zelf ervaar ik als mijn grootste leermeester. Al heeft mijn specifieke aandacht voor imaginatie (verbeelding), kernkwadranten (Daniel Ofman), de kracht van het NU-van het moment, labyrinten, en de wijsheid in de natuur, mijn ontwikkeling versterkt.
Vanuit de orthomoleculaire zienswijze heb ik aandacht voor de interactie tussen fysiologie, omgeving, leefwijze en het persoonlijk leerproces, een meer holistische benadering.

Ik zie leren als het opdoen van ervaringen en het aangaan van experimenten. Leren gaat over vertrouwen, geduld, geloof in eigen kunnen en je hart volgen. De wijze waarop is voor een ieder verschillend.
Het besef om met behoud van eigenheid te komen tot een krachtig collectief is naar mijn mening essentieel binnen de huidige- en nabije toekomst.

Werkruimte

Ik woon in Smalle Ee waar ik vanaf 2002 ook mijn werkruimte heb. Het is een klein dorp in Friesland op de grens van bos en water, met een rijke historie.
Ik hou van rust en ruimte, elementen die zowel kenmerkend zijn voor deze plek als voor mijn werkwijze.