Eigen-Wijsheid

Iedereen maakt een eigen ontwikkeling door en is op haar/zijn moment toe aan de volgende stap.
Zonder oordeel, zonder te denken in goed en fout.
Leren is het opdoen van ervaringen en het speels aangaan van experimenten. Leren gaat over vertrouwen, geduld, geloof in eigen kunnen en je hart volgen. De wijze waarop is voor iedereen verschillend.

Volop durven vertrouwen in de eigen wijsheid en de unieke rol in het leven, vraagt moed. We zijn gewend ons te meten aan een ander, we zijn gewend ons aan te passen aan wat gevraagd wordt en drijven weg bij wie we in wezen zijn. Dit zorgt voor de nodige onbalans.

Een lichaam zal bij onbalans altijd een nieuwe balans opzoeken, door diverse factoren gaat dit vaak ten koste van iets anders.
De kracht zit in de aandacht voor de diversiteit en de verscheidenheid aan vormen om bij de oorzaak van de onbalans te komen en daarmee te komen tot een integrale aanpak. Alles is met alles verbonden.

Begeleiding met een scherpe blik en een luisterend oor en respectvolle aandacht voor ieders unieke leerproces en ieders Eigen-Wijsheid.