Kwaliteitszorg en vergoedingen

Vergoeding Zorgverzekering
De consulten van een natuurgeneeskundige behandeling worden soms geheel of gedeeltelijk vergoed. Vaak is hier wel een aanvullende verzekering voor nodig. Voor een overzicht van de vergoedingen van de zorgverzekeraars zie Overzicht vergoedingen

AGB code Eikpunt voor mens en organisatie: 90066498
AGB code zorgverlener Heleen Fluitman: 90107315

Beroepsverenigingen en kwaliteitszorg
Eikpunt werkt conform de kwaliteitseisen van de NWP, welke toeziet op de kwaliteit van de geleverde zorg. Al stelt een beroepsvereniging de nodige eisen aan deskundigheidsbevordering, ik zie het als mijn eigen verantwoordelijkheid om bij- en nascholingen te volgen, deel uit te maken van een intervisiegroep en een breed netwerk van collega’s te hebben voor collegiale consultatie.

NWP – beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals
www.nwp.nl – registratienummer: 1773
De NWP wil de betrouwbaarheid en kwaliteit van alternatieve zorg bevorderen. Tevens zijn klachtrecht, aansprakelijkheid, verzekering én vergoedingen door zorgverzekeraars, geregeld.

WBEG – Werkgroep ter bevordering van de Evolutionaire Geneeskunde
www.wbeg.nl
Deze verbindt een groep van actieve en onderzoekende mensen, die elkaar weten te stimuleren en te inspireren. Mensen die zich bezighouden met het uitdragen van kennis en kunde ter bevordering van de gezondheid.

NIBIG – Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg
www.nibig.nl

Geschillen en bemiddeling
Transparantie en zorgvuldigheid zijn in de begeleiding en behandeling essentieel. Mocht er desondanks sprake zijn van andere verwachtingen en/of ontevredenheid, dan hoor ik het graag zodat we dit in alle rust kunnen bespreken.
Als we er samen niet uitkomen dan is er een mogelijkheid om via de NWP of de WBEG bemiddeling aan te vragen. Zie ook NWP klachten en geschillen.