Kwaliteitszorg -tarieven - vergoedingen

Vergoeding Zorgverzekering
De consulten van een natuurgeneeskundige behandeling worden soms  gedeeltelijk vergoed. Vaak is hier een aanvullende verzekering voor nodig. Aangeraden wordt om bij de eigen verzekering hier navraag over te doen.

 AGB code Eikpunt voor mens en organisatie: 90066498
AGB code zorgverlener Heleen Fluitman: 90107315

Tarieven
Eikpunt is bij Natuurgeneeskundige begeleiding vrijgesteld van BTW.
Consult: €125,- (1,5 uur)
Telefonisch consult: €22,- per kwartier

Kwaliteitszorg
Binnen de praktijk wordt gewerkt conform de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging NWP, welke toeziet op de kwaliteit van de geleverde zorg. Los hiervan is het vanzelfsprekend dat er sprake  is van professionalisering en collegiale consultatie. 

NWP – beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals
www.nwp.nl – registratienummer: 1773
De NWP wil de betrouwbaarheid en kwaliteit van alternatieve zorg bevorderen. Tevens zijn klachtrecht, aansprakelijkheid, verzekering én vergoedingen door zorgverzekeraars, geregeld.

Geschillen en bemiddeling
Transparantie en zorgvuldigheid zijn in de begeleiding en behandeling essentieel. Mocht er desondanks sprake zijn van andere verwachtingen en/of ontevredenheid, dan hoor ik het graag.
Als we er samen niet uitkomen dan is er een mogelijkheid om via de NWP  bemiddeling aan te vragen.