De kracht van het moment – heldere blik

Er is de nodige ervaring opgedaan om te werken met het moment zoals zich dat aandient. De kunst is te zien wat er aan het licht komt, hoe dit zichtbaar te maken en bruikbaar voor het leerproces.
Door in het moment te werken geef je dat wat ter plekke gebeurt aandacht en heb je minder last van eigen verwachtingen over wat de uitkomst moet/zal zijn.
Hierdoor krijgt het leerproces van iemand zelf meer ruimte.
Dit is een specifieke expertise die door de jaren ontwikkeld is en ontdekt is door met grote groepen te werken en daarin te leren van ieders dynamiek en unieke plek in het geheel.