Het Labyrint

Het labyrint als metafoor voor de weg, het levenspad, dat je leidt naar de kern. Het pad lopen is een leerzame ervaring op zich.
Er bestaan veel verschillende vormen van het labyrint. Ze hebben echter één ding gemeen: een labyrint is een kruisingsvrij, slingerend pad, dat de loper langs een aantal wendingen naar het centrum voert en weer terug naar buiten, niet te verwarren met een doolhof. In een doolhof maak je steeds keuzes tussen verschillende paden en verlies je gemakkelijk je weg. In een labyrint word je de weg als vanzelf gewezen. Het labyrint is een hoopvolle metafoor voor het leven, wat er ook gebeurt, blijf bewegen, loop door, je bereikt altijd je bestemming.

Voor meer informatie zie www.labyrintwerk.nl

Het Eikpunt-labyrint
De Eik die pal voor het huis staat, is het middelpunt van het Eikpunt-labyrint dat uitzicht biedt over het water.
Het Eikpunt-labyrint heeft twee ingangen met ieder een eigen dimensie. De Eik vormt een krachtig diepgeworteld middelpunt en verbindt de labyrinten. Het volgen van je eigen pad staat centraal, evenals de eigen keuze en het nemen van de verantwoordelijkheid hiervoor. Het lopen van een labyrint kan inzicht geven bij werk- loopbaan- en andere levensvraagstukken.
Meer informatie en foto’s zijn te zien op de eigen pagina van Labyrintwerkers, zie HIER.

Gras-labyrinten
Er zijn steeds meer openbaar toegankelijke labyrinten in Nederland, zo ook in Smalle Ee en Lippenhuizen waar gras-labyrinten liggen. Voor verdere informatie zie www.labyrintwerk.nl

Kraanvogel-labyrint – op de kloosterheuvel in Smalle Ee

Op de nabij gelegen kloosterheuvel wordt ieder voorjaar een klassiek labyrint gemaaid dat vrij toegankelijk is en ook in de winterperiode nog zichtbaar blijft. Dit labyrint ligt op een mooie plek waar vroeger een klooster gestaan heeft.
De ervaring leert dat het relativerend werkt en anders is het gewoon een mooie wandeling in een prachtig stille historische plek.
De ingang ligt in de laatste bocht in de weg zo’n 500 m voor de praktijk van Eikpunt, aan de Kleasterkampen tegenover de Mûntseleane, het karrepad in en na 10 m linksaf het pad volgen.

Vlinder-labyrint in Lippenhuizen
Het is een labyrint dat vormgegeven is op de plek zelf met een windstrekenpad eromheen. Wel op privéterrein maar het is vrij toegankelijk.
Lippenhuizen, de Buorren 17, onverhard pad in lopen, na 50 m rechts in de boomgaard. Voor foto’s en meer info zie website www.labyrintwerk.nl