Imaginatie – de kracht van verbeelding

Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen vanuit hun beelden.
Het is de manier waarop informatie gecodeerd opgeslagen en verwerkt wordt.
Hoe belangrijk beelden zijn blijkt uit het feit dat mensen voortdurend beelden gebruiken om situaties en hun beleving te beschrijven:
‘Ik zit in de put’; ‘het drukt op mijn schouders; ‘Ik ging als een speer’; ‘het voelt of ik op een kruispunt sta’, enz.
De verbeelding geeft toegang tot de creativiteit, daar waar de mens het meest vrij is.

Kenmerkend voor imaginatie is dat het de persoon in een diepere bewustzijn kan brengen. Naarmate de persoon meer betrokken raakt bij zijn beelden ontstaat er een soort van natuurlijke trance, je gaat op in het verhaal en vergeet de tijd. In imaginatie zijn tijd en ruimte betrekkelijk.
Imaginatie wordt ook wel visualisatie, of verbeelding genoemd en wordt verschillend toegepast.

Het hangt van de persoon af op welk moment imaginatie ingezet wordt.
Door het geven van woorden en beelden bv. te koppelen aan kernkwadranten, beklijft het meer en geeft het een extra dimensie aan het kernkwadrant.