Kenmerkend

Mijn hart gaat uit naar het begeleiden van mensen binnen en buiten organisaties. Waarbij het creëren van vertrouwen in de Eigen Wijsheid en het inzicht krijgen in de eigen uniciteit, de gouden draad is. Van gerichtheid op de ander naar gerichtheid op jezelf; vanuit verbinding met jeZelf naar verbinding met de ander.

Ik heb aandacht voor het eigen-geworteld zijn in groepssystemen waardoor niet alleen de individuele mens, maar ook de groep als geheel beter functioneert.

Mens en organisatie breng ik bij de kern en begeleid met plezier en nieuwsgierigheid het richting geven aan werk en leven.
Een luisteraar, vragensteller en imaginaire gids. Werkend vanuit het moment zoals zich dat laat zien en vertrouwend op de waarde van dat wat zich aandient.

Als iemand scherp heeft vanuit welk ‘eikpunt’ hij leeft en werkt, geeft dit vertrouwen en creëert een gevoel van ruimte en inzicht in mogelijkheden. Mensen nemen vervolgens de regie en daarmee de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.