Een kernkwadrant is een model ontworpen door Daniel Ofman.
Sinds 2004 is Heleen Fluitman gecertificeerd Kernkwadrant-trainer.
Het kernkwadrantmodel wordt toegepast daar waar het wenselijk is zichtbaar en voelbaar te maken waar het struikelblok zit in de communicatie met anderen.

Een kernkwadrant wordt binnen Eikpunt ter plekke zelf ruimtelijk neergezet, soms in combinatie met beeld/muziek die hieraan verbonden wordt.
Binnen kernkwadranten is het belangrijk dat het gaat om de eigen acceptatie van het gehele kwadrant, inclusief de allergie, welke een allergie is naar iets in jezelf. Vaak wordt de allergie buiten de persoon zelf gelegd, iemand anders doet zo en daar heb ik moeite mee. De allergie zegt juist alles over de acceptatie van een eigenschap in de persoon zelf. Dat inzicht helpt bij het zelf de regie nemen en je onafhankelijk voelen van het gedrag van de ander.

Voor meer informatie zie de website van Core Quality – https://corequality.nl