Voor wie?

Individueel

Ervaar je onbalans en ben je op zoek naar nieuw evenwicht?
Groei en ontwikkeling brengt onbalans met zich mee voordat er een nieuw evenwicht ontstaat. Deze onbalans uit zich niet alleen persoonlijk-emotioneel maar vaak ook fysiologisch, zoals onrust, slapeloosheid, vermoeidheid en hoofdpijn.
Eikpunt zoekt met jou naar een nieuw gezond evenwicht waardoor je inzicht krijgt in je eigen patronen en ook in de toekomst bij een nieuwe onbalans sneller herstelt.

De begeleiding is erop gericht om steviger en vanuit vertrouwen je leven te leven. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid als basis voor je eigen welbevinden en als mogelijke kans voor het inslaan van nieuwe wegen.

Een integrale aanpak is onder meer mogelijk door het inzetten van een kleurrijk aanbod van begeleidings- en behandelvormen.

Organisatie/team

Indien er een disbalans ervaren wordt in een organisatie en/of team kan er mee gekeken worden naar de oorzaak, bij voorkeur op locatie in de setting waarin men gewend is te werken. Vaak komt ter plekke aan het licht waar de problematiek ontstaat. Deze te spiegelen geeft duidelijkheid en helderheid waardoor zicht komt op het herstellen van de balans.
Het streven is om de procesbegeleiding in het team minimaal te laten zijn, en het evt. te combineren met het individueel coachen van de leidinggevende en/of teamleden. Uitgangspunt is dat de kracht en het vertrouwen in eigen kunnen hersteld wordt en er minimale inzet is van een procesbegeleider.